ČNS Haviřov

25. Aukce ČNS Havířov

Date 01/10 - 03/10 2021, 18:00 event
Live bidding alarm

Bidding number: none
lock
Auction is still under construction - Lots list have not been closed yet
Session 1
Fri, 01 October, 18:00
Session 2
Sat, 02 October, 09:00
Session 3
Sat, 02 October, 13:00
Session 4
Sun, 03 October, 09:00
Session 5
Sun, 03 October, 13:00
Lots bidding

All lots are listed to bid

Buyer's premium
10.00%
Payment
Bank transfer

Česká numismatická společnost Havířov

CZK CZ87 0300 0000 0001 9168 0319 (CEKOCZPP)
Cost of delivery
Bid increments
  1
  > 1
  20
  > 2
  50
  > 5
  100
  > 10
  200
  > 20
  500
  > 50
  1 000
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  20 000
  > 2 000
  50 000
  > 5 000
  100 000
  > 10 000
  200 000
  > 20 000
  500 000
  > 50 000
 
Terms and Conditions
 1. Aukce je pořádána podle aukčního řádu, schváleného ústředním výborem ČNS. Jakékoliv porušování tohoto řádu bude postiženo vyloučením z účasti na aukci. Zakazuje se prodej za cizí měnu. Aukce se mohou zúčastnit pouze členové České numismatické společnosti, kteří se musí prokázat platným členským průkazem. Hostům, kteří se aukce mohou zúčastnit pouze v doprovodu člena ČNS, není dovoleno dražit.

 1. Limity se přijímají pouze od členů ČNS. Na limitní lístek je nutno uvést prohlášení o členství v příslušné pobočce. V případě nedodržení výše příhozů bude za platný považován nejbližší nižší příhoz. Vydražené položky platí přítomní členové průběžně po ukončení dražby, položky získané na limit budou zaslány na dobírku. Reklamace je možno uplatnit podle aukčního řádu.

 1. Aukční přirážka je 10%.

 1. Kontaktní adresa ČNS v Havířově k zasílání limitů na aukci, vyřizování veškeré korespondence včetně reklamací a dalších připomínek k činnosti nebo dotazů je:


  Česká numismatická společnost pobočka v Havířově
  poštovní přihrádka č. 6
  735 42 Těrlicko

  E-mailová adresa, na kterou lze zasílat limity nebo dotazy k aukci: cns.havirov.aukce@seznam.cz


 1. Nabídku pro další aukce naší pobočky zasílejte na tutéž adresu. Přiložte čitelný seznam. Zasílejte pouze kvalitní, hodnotný a sběratelsky zajímavý materiál. Komise zpracovatelů si vyhrazuje právo upravit ohodnocení kvality a vyvolávací cenu dle svých zvyklostí. Z důvodu případné reklamace nedoručené zásilky doporučujeme psát do přiloženého seznamu skutečnou cenu zasílaných položek, aukční komise pak stanoví vhodnou vyvolávací cenu, obvykle 2/3 ceny předpokládané.

 1. Nabídkový seznam je určen pouze pro potřeby členů ČNS. Mimo rámec Společnosti je neprodejný. Režijní poplatek za seznam uhraďte obratem přiloženou složenkou.

 1. Děkujeme všem, kteří nám pro tuto aukci dodali hodnotný materiál, těšíme se s nimi, ale i Vámi na další dobrou spolupráci. Dodavatelé materiálu mají nabídkový seznam zdarma.
See more

keyboard_arrow_up
add